Disclaimer

  1. Home
  2. Virksomhed
  3. Disclaimer

Copyright

Eliza was here, alle publikationer er beskyttet af international copyright. Alle rettigheder er derfor forbeholdt. Intet af de skriftlige og digitale publikationer må gengives på nogen måde, og/eller offentliggøres gennem udskrivning, fotokopiering, microfilm, internet / intranet, eller på nogen anden måde, uden at have forudgående skriftligt samtykke fra Eliza was here.

Disclaimer

Naturligvis gør vi os umage for, at alle oplysninger, på vores hjemmeside og i kataloger/brochurer er up-to-date. Eventuelle stavefejl, trykfejl eller forglemmelser, kan ikke altid undgås. Eliza was here, forbeholder sig retten til ikke at være ansvarlig for eventuelle tryk- samt stavefejl. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet. Vi er ikke ansvarlige for oplysninger (herunder websteder) produceret eller offentliggjort under ansvar af tredjemand. Den omfattende flyve- og rejseinformation kan ændres.